Terapi lazerinin ciddi trismusun tedavisindeki rolü (Olgu sunumları)

Article OPEN
Çetiner, Sedat; Kahraman, Sevil; Zor, Fatma; Denizci, Senem; Yücetaş, Şule;
(2006)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 2147-690X, eissn: 2147-690X
  • Subject: GaAlAs therapeutic laser,trismus | GaAlAs terapi lazeri,trismus | GaAlAs terapi lazeri, trismus

Terapi lazeri [(low—level laser therapy) LLLT] son yıllarda birçok lokalize ve ağrılı muskuloiskeletsel bozukluğun tedavisinde popülerlik kazanmıştır. Maksillofasiyal bölgede de miyofasiyal disfonksiyon ve ağrılarda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Etkisini hücre m... View more
Share - Bookmark