Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Midtgard, Anette;
(2011)
  • Publisher: University of Tromsø
  • Subject: VDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715 | 5.-årsoppgave | VDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715

Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fles... View more
  • References (1)

    47. Sangvik M, Slind Olsen R, Furberg A-S. spa-typing of Staphylococcus aureus isolates from nasal and throat carriers in a general population. The Tromsø Staph and Skin Study. ISSSI; Bath 2010.

  • Metrics
Share - Bookmark