Suvaidinta istorija. Scena kaip istorinio diskurso erdvė Lizos Lochhead dramoje „Marijai, škotų karalienei, atsisveikinti su galva teko“ ir Wolfgango Hildesheimerio „Marijoje Stiuart“

Article English OPEN
Borowski, Mateusz; Sugiera, Małgorzata;
(2010)
  • Publisher: Vytautas Magnus University Press
  • Subject: Subversive quotation | History in art | Metatheatre | Historical drama | Performatyvumas | Collective memory | Drama--History and criticism | Istorinė drama | Ardomasis citavimas | Istorija--Meninis vaizdavimas | 792 Teatras / Theatre | Metateatras | Kolektyvinė atmintis | Dramaturgija--Istorija ir kritika | Performativity

If Hildesheimer discloses the absurdity of past life lying hidden under the ordering of historical narratives, and thus reveals the functioning of the mechanism of performing history in McKenzie’s sense of the term, Lochhead seems to illustrate a different aspect of the... View more
Share - Bookmark