publication . Bachelor thesis . 2016

Methods of forging steel

Pečoler, Primož;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Sep 2016
  • Publisher: D. Hribernik
Abstract
Cilj diplomske naloge je predstaviti postopke preoblikovanja jekla, izzive pri kovanju, preoblikovalne stroje primerne za kovanje ter njihovo izbiro pri kovanju. Pri preoblikovanju jekla ločimo prosto in utopno kovanje, pri čemer prosto delimo na ročno in strojno kovanje. Zelo pomembna je tudi pravilna izbira peči, saj če dosežemo pravilno temperaturo v peči, na surovcih nastane manj okujin. V diplomski nalogi pa sem navedel tudi nekaj strojev, ki so primerni za kovanje, opisal kaj je pomembno pri njihovi izbiri ter naredil izračun za izbiro primernega stroja. V diplomi sem želel raziskati, ali je pravilna izbira postopka kovanja pomembna za kakovost izdel...
Subjects
free text keywords: where it is necessary to know, forming machines, AutoCAD, The aim of the diploma thesis is to present procedures for the transformation of steel with various forging techniques. Before the start of forging it is good to gain some basic knowledge about the work and possible errors, konstruiranje, which are widely used nowadays in small and medium-sized productions. I have also granted a few words to manual forging. The main difficulties of forging occur at the very beginning of the design, preoblikovalni stroji, design, utopno kovanje, surovec, because this is the only way to prevent forgings irregularities., Pro/ENGINEER., kovanje [Ključne besede], which you have to be careful of in order to prevent damages to the tools and forging machinery. I have indicated some of the transforming machines, ročno kovanje, free forging, Pro/ENGINEER, kovanje, hand forging, konstruiranje., prosto kovanje, drop forging, forging, kovaški zamiki, stroji za kovanje, whether the drop tool will need bending and pre-sledge tools, forging stock (blank), udc:621.73.04:669.14(043.2), udc:621.73.04(043.2)
Similar Outcomes
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2016

Methods of forging steel

Pečoler, Primož;