Oral cerrahi sonrası kemik dokunun kısa dönem iyileşmesinin bilgisayarlı tomografi ile belirlenmesi

Article OPEN
Çetiner, Sedat; Araç, Mehmet; Yücetaş, Şule; (2000)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 2147-690X, eissn: 2147-690X
  • Subject: Endodontik cerrahi,bilgisayarlı tomografi,kemik iyileşmesi,yönlendirilmiş doku rejenerasyonu | Endodontic surgery,computed tomography,bone healing,guided tissue regeneration
Share - Bookmark