publication . Book . 2015

Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945–2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet

Haare, Harald; Lund, Arild J.; Solheim, Jon A.;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
Denne publikasjonen gir en oversikt over Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på arbeidet med finansiell stabilitet. Den er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere Norges Banks historie frem mot sentralbankens 200- årsjubileum i 2016. Det foreligger allerede mange artikler og publikasjoner fra både Norges Bank og andre som behandler et bredt spekter av finanssektorspørsmål og det finansielle systems stabilitet. Selv om det også i denne publikasjonen er lagt vekt på å gi en beskrivelse av viktige hendelser og utviklingstrekk på finanssektorområdet, er hovedvekten lagt på Norges Banks oppgaver og vurderinger.
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue