Pesquisa de anticorpos anti Toxoplasma gondii em fluidos intra-oculares (humor vítreo e humor aquoso) de pacientes com toxoplasmose ocular, na cidade de Belém, PA Research on antibodies anti toxoplasma gondii in intraocular fluids (Aqueous and vitreous humor) from patients with ocular toxoplasmosis, in the City of Belém, Pará State

Article English OPEN
Ediclei Lima do Carmo; Edmundo Frota Almeida; Cléa Nazaré Bichara; Marinete Marins Póvoa;
(2005)
  • Publisher: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)
  • Journal: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (issn: 0037-8682, eissn: 1678-9849)
  • Related identifiers: doi: 10.1590/S0037-86822005000100020
  • Subject: Anticorpos | Humor aquoso | Vitreous humor | Aqueous humor | Humor vítreo | RC955-962 | Toxoplasmose ocular | Antibodies | Arctic medicine. Tropical medicine | Ocular toxoplasmosis
    mesheuropmc: genetic structures | sense organs | eye diseases | parasitic diseases

Foi realizada pesquisa de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-Toxoplasma gondii no soro e fluidos intra-oculares (humor aquoso e vítreo) de pacientes com toxoplasmose ocular. A partir dos resultados obtidos verificou-se que anticorpos IgG e IgA intraocular anti-Toxoplasma go... View more
Share - Bookmark