The effects of seawater on the durability of hydrotechnical (concrete) structures in the port of Klaipeda / Jūros vandens poveikis klaipėdos uosto hidrotechninių statinių (betono) ilgaamžiškumui

Article English OPEN
Lebedeva, Ramunė ; Skripkiūnas, Gintautas ; Vasiljeva, Larisa (2013)
  • Publisher: VGTU Press Technika
  • Journal: Engineering Structures and Technologies (issn: 2029-8838, eissn: 2029-882X)
  • Related identifiers: doi: 10.3846/2029882X.2012.753745
  • Subject: TA1-2040 | Port of Klaipeda | hydrotechnical concrete | effects of seawater | durability | hydraulic structures | Engineering (General). Civil engineering (General) | analysis

Seawater has a significant impact on hydrotechnical concrete structures in the Port of Klaipeda. This factor must be properly examined and evaluated designing reinforced concrete structures exploited in seawater. The basic aim of research is to assess the effects of seawater on concrete and to form an algorithm for studying the durability of hydrotechnical structures affected by seawater. The conducted investigation showed the impact of seawater on hydraulic engineering (concrete) structures. Serious defects are caused by corrosion in hydrotechnical concrete. The key factors indicating the durability index of hydrotechnical concrete include damage to the concrete due to environmental, mechanical and physical-chemical effects. Physical-chemical environmental effects occur due to changes in temperature, the speed of the wind and fluctuations in the sea-level. Multiple environmental impacts can simultaneously affect hydrotechnical concrete. Mechanical external effects occur due to constant stevedoring works and vessels moored at the Port of Klaipeda. Santrauka Klaipėdos uosto hidrotechniniams statiniams jūros vanduo daro didelį poveikį. Šis veiksnys turi būti ištirtas ir vertinamas projektuojant gelžbetonines konstrukcijas, eksploatuojamas jūros vandenyje. Darbo tikslas –įvertinti jūros vandens poveikį betonui bei sudaryti paveiktų jūros vandens hidrotechninių konstrukcijų ilgaamžiškumo tyrimų algoritmą. Tyrimų metu atlikta jūros vandens poveikio hidrotechniniams (betono) statiniams analizė. Klaipėdos uosto krantines veikia agresyvioji aplinka. Didelius defektus sukelia hidrotechninio betono korozijos. Hidrotechninio betono pažeidimai nuo aplinkos ir mechaninių, fizikinių ir cheminių poveikių yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką hidrotechninio betono ilgaamžiškumo rodikliui. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos poveikiai atsiranda dėl temperatūrų kaitos, vėjo greičio, jūros vandens lygio svyravimų. Hidrotechninį betoną vienu metu gali veikti keli aplinkos poveikiai. Mechaniniai išoriniai poveikiai atsiranda dėl nuolat Klaipėdos uoste vykstančių krovos darbų, prišvartuotų laivų. Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos uostas, hidrotechniniai statiniai, jūros vandens poveikis, analizė, hidrotechninis betonas, korozija, ilgaamžiškumas
Share - Bookmark