Disseny i desenvolupament d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions.

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Rodríguez Garduño, Josué;
(2008)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Cifrado (Informática) | Medicina -- Informática | Data encryption (Computer science) | Medicine -- Data processing | Xifratge (Informàtica) | Medicina -- Informàtica

Desenvolupament d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions. L'aplicació proporciona les propietats bàsiques de seguretat que hem esmentat, a més de la propietat de no-repudi ... View more
Share - Bookmark