Bitcoin trading system

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Turšič, Samo;
(2015)
  • Publisher: S. Turšič
  • Subject: diplomske naloge | univerzitetni študij | pridobivanje podatkov | technical indicator | backtesting | računalništvo | japonski svečniki | tehnični indikator | Node.js | data extraction | computer and information science | Java | računalništvo in informatika | computer science | technical analysis | izvajanje trgovalnih strategij | Japanese candlestick | diploma | tehnična analiza | MongoDB | Bitcoin
    • udc: udc:004.9:336.74(043.2)

V okviru diplomskega dela je bila izdelana informacijska rešitev, ki omogoča izvajanje različnih trgovalnih strategij nad kriptovaluto Bitcoin. Podprte borze so Bitstamp, Btc-e ter MtGox. Na področju tehnične analize za Bitcoin že obstajajo razne rešitve, ki trgovalcem ... View more
Share - Bookmark