Conservación por calor

Book Galician OPEN
Cobos García, Angel; Díaz Rubio, Olga;
(2011)
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
  • Subject: Termización | Pasteurización | :Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3309 Tecnología de los alimentos::330913 Conservación de alimentos [Materias] | Esterilización | Tratamentos térmicos | Tratamientos térmicos | Termobacterioloxía | Pasterización | Termobacteriología

Esta unidade didáctica denominada Conservación por calor forma parte da materia «Tecnoloxía do procesado de alimentos» que se impartirá no primeiro semestre do 2º curso do Grao en Nutrición Humana e Dietética. A materia estrutúrase en diferentes unidades didácticas, tra... View more
Share - Bookmark