Conservación por calor

Book Galician OPEN
Cobos García, Angel; Díaz Rubio, Olga;
(2011)
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións
  • Subject: Termización | Pasteurización | :Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3309 Tecnología de los alimentos::330913 Conservación de alimentos [Materias] | Esterilización | Tratamentos térmicos | Tratamientos térmicos | Termobacterioloxía | Pasterización | Termobacteriología

Grao en Nutrición Humana e Dietética Esta unidade didáctica denominada Conservación por calor forma parte da materia «Tecnoloxía do procesado de alimentos» que se impartirá no primeiro semestre do 2º curso do Grao en Nutrición Humana e Dietética. A materia estrutúras... View more
Share - Bookmark