Mål, utfordringer og muligheter for omdømmehåndtering i offentlig sektor: Fra identitet via ekspressivitet og transparens til autokommunikasjon?

Doctoral thesis Norwegian OPEN
Solbakk, Marianne N;
(2015)
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Subject: DOKTOR-001 | VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240

Artikkel nummer 1 og nummer 3 i avhandlingen er ikke tilgjengelig i Munin: <br>1. Wæraas, Arild and Marianne Nikolaisen Solbakk: «Defining the essence of a university: lessons from higher education branding.» Higher Education, 57(4), 2009, s. 449-462. Available at <a... View more
Share - Bookmark