publication . Report . 2008

Dual diagnoses – Severe Mental Illness and Substance Use Disorder. Part 2 – Effect of psychosocial interventions

Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; ...
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling: Rapporten oppsummerer effekten av ti psykososiale behandlingstiltak for personer med dobbeldiagnose (samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse). De til behandlingstiltakene er integrert behandling, case management, aktivt oppsøkende behandling, kognitiv atferdsterapi, motiverende intervju, familieterapi, sosial ferdighetstrening, selvhjelpsgrupper, boligtiltak og sysselsettingstiltak. Rapporten oppsummerer hvordan behandlingstiltakene virker sammenlignet med andre psykososiale tiltak eller behandling som vanlig og rapporterer følgende utfallsmål: bruk av stoff, medikamenter og alkohol, psykisk symptombelastning, funksjonsnivå og livskvalit...
Subjects
free text keywords: Substance-Related Disorders, Comorbidity, Diagnosis, Dual (Psychiatry), Mental Disorders, Anxiety Disorders, Dissociative Disorders, Mood Disorders, Neurotic Disorders, Personality Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Bipolar Disorder, Depressive Disorder, Major, Borderline Personality Disorder, Alcoholism, Mental Disorders Diagnosed in Childhood, Rehabilitation, Case Management, Psychotherapy, Social Work, Housing, Patient Education, Emergency Treatment, Emergency Medical Services, Mental Health Services, Delivery of Health Care, Integrated, Charities, Organizations, Nonprofit, Voluntary Workers, Self-Help Groups, Police, Prisons, Heroin Dependence, Depression
Any information missing or wrong?Report an Issue