Introdución ao laboratorio químico

Book Galician OPEN
Rumbo Gómez, Antonio (2010)
 • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións
 • Subject: Funil Büchner | :Investigación::23 Química::2306 Química orgánica::230699 Otras (especificar) [Materias] | Matraces Erlenmeyer | Matraces Schlenk | Matraz Schlenk | Pictogramas de peligrosidad | Granatarios | Normativa 704 | Matraz kitasato | :Investigación::23 Química::2399 Otras especialidades químicas (especificar) [Materias] | Frases R/S | Pictogramas de perigosidade | Matraz de Erlenmeyer | Embudo Büchner

Enxeñería Técnica Industrial especialidade Química Industrial A materia inclúese no primeiro ano de estudo da titulación de Enxeñería Técnica Industrial especialidade de Química Industrial. Impártese no primeiro cuadrimestre e é o primeiro contacto que ten o alumnado co laboratorio de química, polo que se considera de indubidable interese o estudo de certos conceptos básicos desta area. Os conceptos desta unidade didáctica serán aplicables a todos os laboratorios que o alumnado terá que realizar ao longo da titulación noutras materias prácticas xa que sempre se deberá traballar nelas con produtos químicos e material dun laboratorio. A orixe dos alumnos é moi diversa. O profesor atópase con estudantes que cursaron a materia no bacharelato mais existe tamén unha minoría que endexamais se aproximou á materia. Uns tiveron practica no laboratorio mais a meirande parte non ten coñecemento da realidade dun laboratorio químico. Esta primeira práctica no laboratorio é fundamental para que o alumno coñeza algún dos conceptos imprescindible sobre a química, a súa utilidade e o seu perigo. A importancia desta unidade baséase en coñecer o perigo, a forma de purificar e traballar con mínimo risco con produtos químicos e as técnicas básicas de traballo no laboratorio. Servicio de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Metrics
  1
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark