Introdución ao laboratorio químico

Book Galician OPEN
Rumbo Gómez, Antonio;
(2010)
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións
  • Subject: Funil Büchner | :Investigación::23 Química::2306 Química orgánica::230699 Otras (especificar) [Materias] | Matraces Erlenmeyer | Matraces Schlenk | Matraz Schlenk | Pictogramas de peligrosidad | Granatarios | Normativa 704 | Matraz kitasato | :Investigación::23 Química::2399 Otras especialidades químicas (especificar) [Materias] | Frases R/S | Pictogramas de perigosidade | Matraz de Erlenmeyer | Embudo Büchner

A materia inclúese no primeiro ano de estudo da titulación de Enxeñería Técnica Industrial especialidade de Química Industrial. Impártese no primeiro cuadrimestre e é o primeiro contacto que ten o alumnado co laboratorio de química, polo que se considera de indubida... View more
Share - Bookmark