Payroll accounting

Bachelor thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
Peroutková, Markéta;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: social insurance; average earning; pojistné na sociální pojištění; průměrný výdělek; obstacles to work; health insurance; pracovněprávní vztahy; payroll taxes; zdravotní pojištění; překážky v práci; daň z příjmů fyzických osob a z funkčních požitků; payroll accounting; mzdové účetnictví | wage; IAS 19; mzdová agenda; payroll; druhy pracovních poměrů; health and social insurance; sociální a zdravotní pojištění; mzda; kinds of working relationships | income tax; social security; zdravotní pojištění; zákoník práce; health insurance; daň z příjmů; sociální zabezpečení; payroll accounting; mzdové účetnictví; Labour code | social insurance; odměňování; zdravotní pojištění; refund of wages; remuneration; daň z příjmů fyzických osob; náhrada mzdy; health insurance; pracovněprávní vztahy; personal income tax; sociální zabezpečení; payroll accounting; labour-law relations; mzdové účetnictví | wage; mzdy; výpočet mzdy; calculating wages; payroll accounting; mzdové účetnictví | social insurance; zdravotní pojištění; agreement for the avoidance of double taxation; daň z příjmů fyzických osob; smlouvy o zamezení dvojího zdanění; health insurance; pracovněprávní vztahy; personal income tax; sociální zabezpečení; payroll accounting; labour-law relations; mzdové účetnictví | wage; income tax; zákoník práce; daň z příjmů fyzických osob; mzda; labour code | income tax; social security; zdravotní pojištění; výpočet mezd; zaměstnanec; accounting of wages; employer; daň z příjmu; health insurance; zaměstnavatel; zaúčtování mezd; employee; sociální zabezpečení; wages calculation | social insurance; zdravotní pojištění; remuneration; srážky ze mzdy; sociální pojištění; health insurance; payroll deductions; daň z příjmů fyzických osob; personal income tax; mzdové účetnictví; labour - law relations; odměňování; payroll accounting; pracovně-právní vztahy | income tax; social insurance; zdravotní pojištění; remuneration; mzda; srážky ze mzdy; sociální pojištění; health insurance; payroll deductions; pracovněprávní vztahy; wage; daň z příjmů; odměňování; payroll accounting; labour-law relations; mzdové účetnictví | income tax; social insurance; zdravotní pojištění; srážky ze mzdy; sociální pojištění; výpočet mzdy; health insurance; payroll deductions; daň z příjmů; calculation of wages; payroll accounting; mzdové účetnictví

Abstract Main topic of my thesis is the Payroll Accounting. The work summarizes most of the areas that are related to this topic and the knowledge necessary in calculating the final determination of wages. Beginning the thesis mentions specific chapters from the Labor c... View more
Share - Bookmark