Farklı antioksidanlarla dondurulan Saanen teke spermasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi

Article Turkish OPEN
KULAKSIZ, Recai ; DAŞKIN, Ali (2009)
  • Publisher: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

In this study a total of 80 packaged turkey meat samples purchased from different supermarkets in Ankaraincluding 40 leg and 40 breast meat were analysed for the presence of motile Aeromonas species. Totally 43 of 80 turkey meatsamples (53.75 %) were determined as positive for motile Aeromonas spp. The distribution of the isolat were 62.5 %, 45 % in leg andbreast samples, respectively. Also it is found that two different motile Aeromonas spp. were isolated in same breast samples; in 2 ofthe samples both A. hydrophila and A. sobria (11.1 %), in 1 of the samples A. hydrophila and A. caviae (5.6 %) and in 1 of thesamples A. caviae and A. sobria were isolated (5.6 %). A. hydrophila was isolated as the most prevalent species from all of thepositive samples. As a result, turkey meat that analyzed in this study were found to be contaminated with a high level of motileAeromonas spp., and this is a potential risk for public health. (Bu çalışmada Ankara’nın değişik semtlerindeki marketlerden alınan paketlenmiş 40 göğüs kuşbaşı ve 40 but kuşbaşıörneklerinden oluşan toplam 80 hindi eti Aeromonas spp. varlığı yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen, 80 hindi etiörneğinin 43’ünden (% 53.75), göğüs ve but kuşbaşı örneklerinden sırasıyla % 45 ve % 62.5 düzeyinde hareketli Aeromonas türleriizole edilmiştir. Ayrıca aynı göğüs eti örneklerinden iki farklı hareketli Aeromonas spp. izole edilmiştir. Buna göre iki (% 11.1)örnekten A. hydrophila ve A. sobria, bir (% 5.6) örnekten A. hydrophila ve A. caviae ve bir (% 5.6) örnekten A. caviae ve A. sobriaizole edilmiştir. Örneklerden izole edilen en yaygın tür A. hydrophila olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, çalışma kapsamındaincelenen hindi etlerinin büyük bölümünün hareketli Aeromonas’larla kontamine olduğu saptanmış olup, bu durum halk sağlığıaçısından potansiyel bir risk oluşturmaktadır.)
Share - Bookmark