Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Article . 2004

The Vascular System of the Liver

Gürbüz, Hülya;
Open Access   Turkish  
Published: 01 Jan 2004
Publisher: Trakya University
Abstract
In this presentation, the hepatic vascular organization was reviewed. Intimate relations between the hepatic artery, portal vein, and bile channels form independent segmental regions in the liver parenchyma. The number and size of these segmental regions vary depending on the size of the hepatic arteries, portal vein, and hepatic ducts. Both the hepatic embryogenesis and anatomical segmentation determine the vascularity of the liver. Turkish Başlık: Karaciğerin Damar Sistemi Anahtar Kelimeler: Hepatik arter/anatomi ve histoloji; ortak hepatik kanal/anatomi ve histoloji; karaciğer/anatomi ve histoloji/ kanlanma; portal ven/anatomi ve histoloji Bu derlemede karaciğerin damarlanması literatür bilgileri ışığında incelendi. Karaciğer parenkimi içersinde hepatik arter, portal ven ve safra kanalının beraberlikleri her yerde devam ederek bağımsız bölgeler oluşturmaktadır. Segmental bölge sayı ve büyüklükleri, hepatik arter, portal ven ve hepatik duktusların büyüklüklerine bağlı olarak değişmektedir. Karaciğerin damarlanmasında, embriyolojisinin ve segmental yapılanmasının katkısı rol oynamaktadır.
Subjects

Hepatic artery/anatomy & histology; hepatic duct, common/anatomy & histology; liver/anatomy & histology/blood supply; portal vein/anatomy & histology