publication . Article . 2018

Seing på sakte-TV

Roeland Puijk; Elisabeth Urdal;
Open Access English
  • Published: 14 Jun 2018 Journal: Norsk Medietidsskrift (issn: 0804-8452, eissn: 0805-9535, Copyright policy)
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
NRK har de siste årene fått mye oppmerksomhet rundt sine sakte-TV-sendinger, også kalt «minutt for minutt». Seertallene viser at flere av programmene har hatt høy oppslutning, spesielt reiseprogrammene, som blant annet Hurtigruten og Sommerbåten. Disse seertallene sier imidlertid lite om hvem som ser, hvorfor man ser og hvordan man opplever programmene. Denne artikkelen baserer seg på empirisk materiale fra to ulike studier – én kvantitativ og én kvalitativ. Disse ble gjennomført hver for seg og uavhengig av hverandre, men resultatene er interessante sett i sammenheng da de utfyller hverandre. Studiene viser blant annet at naturen og de nasjonale sentimentene er...
Subjects
free text keywords: sakte-TV, publikum, NRK, slow television, reception, Norwegian broadcasting, Communication. Mass media, P87-96, Political science
Any information missing or wrong?Report an Issue