publication . Master thesis . 2013

En oppgave om elever ved ungdomsskolen og arbeidsutplassering i bedrift

Hella, Marian Selboskar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Country: Norway
Abstract
Master i yrkespedagogikk Problemstillingen som er valgt i denne oppgaven er: «”Hvordan legge til rette for opplæring og gjennomføring av arbeidsutplassering i bedrifter? Underproblemstillinger jeg har valgt å fokusere på er: Hva er arbeidslivets krav til kompetanse, hvordan kan skole og bedrift samarbeide om gjennomføringen av elevens opplæring i bedrift og hvordan kan elevens praktiske erfaringer hjelpe dem i å se det meningsfylte i teorien? Prosjektet omhandler kun tre elever på 9 trinn ved en ungdomsskole på Østlandet. Min hensikt med dette utviklingsprosjektet var gjennom arbeidsutplassering av elever i lokale bedrifter å kunne skape varige samarbeidsavtaler...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [VDP], Arbeidsutplassering, Kompetanse, Ungdomsskolen, Bedrifter, Erfaringslæring, Aksjonsforskning, Samarbeidsavtaler, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280
Any information missing or wrong?Report an Issue