publication . Master thesis . 2016

Et vellykket skolekorps? Ulike aktørers forståelse av det gode korps

Bredesen, Ellen Marie Sundby;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 28 Sep 2016
  • Country: Norway
Abstract
Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag. - Denne avhandlingen undersøker ulike meninger, holdninger, forståelser, tanker, erfaringer og oppfattelser av hva som gjør et skolekorps vellykket. Hensikten har vært å kartlegge og løfte frem sentrale perspektiver som informantene mener gjør et skolekorps vellykket, og ikke finne en «oppskrift» på vellykkethet. Jeg har valgt å undersøke fire skolekorps med geografisk spredning i Norge. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til undersøkelsen gjennom semistrukturerte forskningsintervjuer og supplerende observasjon. Som informanter har jeg valgt aktørgruppene hovedkorpsdirigent, styreleder, forel...
Subjects
free text keywords: skolekorps, musikk, aktivitet, aktivitetsteori, virksomhetsteori, vellykkethet, kvalitativt, :Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue