Kryssubsidiering : operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak

Report Norwegian OPEN
Fjell, Kenneth; Hagen, Kåre Petter; Johansen, Geir Mo;
(2000)

Rapporten ”Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak” er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- og handelsdepartementet, og ble finansiert av de... View more
Share - Bookmark