Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser – en fenomenografisk studie

Article Norwegian OPEN
Ann-Kjærsti Svalheim; Anne Kjersti Myhrene Steffenak;
(2016)
  • Publisher: Septentrio Academic Publishing
  • Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (issn: 1504-3614, eissn: 1891-2982)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.7557/14.3771
  • Subject: Child-responsible personnel; young caregivers; parents with mental health disorders; barneansvarlig; barn som pårørende; foreldre med psykiske lidelser | RT1-120 | parents with mental health disorders | barneansvarlig | barn som pårørende | foreldre med psykiske lidelser | Nursing | young caregivers | Child-responsible personnel

Child-responsible role, related to children as caregivers of parents with mental illness – a phenomenographic study Children as caregivers of parents with mental disorders are a vulnerable group. They have been invisible to service providers until recent years. These... View more
Share - Bookmark