Inverse kinematics of OWI-535 robotic arm

Bachelor thesis Slovenian OPEN
DEBENEC, PRIMOŽ;
(2015)
  • Publisher: P. Debenec
  • Subject: diplomske naloge | joint | robotic arm | robotics | link | inverzna kinematika | OWI-535 | visokošolski strokovni študij | koordinatni sistem | robotska roka | Arduino | computer science | ROS | segment | diploma | coordinate system | direktna kinematika | OWI-535. | direct kinematics | inverse kinematics | računalništvo | robotika | computer and information science | računalništvo in informatika | sklep
    • udc: udc:007.52:004.42(043.2)

Glavni namen diplomske naloge je izračun inverzne kinematike za robotsko roko OWI-535. Izračun inverzne kinematike omogoča, da podamo robotski roki lego v tridimenzionalnem prostoru, roka pa bo premaknila vse sklepe na tak način, da se bo vrh robota po premiku nahajal n... View more
Share - Bookmark