publication . Article . 2018

‘Is libhse an chathair’ — Pop Up Gaeltacht agus nuachainteoirí na Gaeilge

Stiofán Seoighe;
Open Access Irish
  • Published: 01 Nov 2018 Journal: COMHARTaighde (issn: 2009-8626, eissn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Dírítear san alt seo ar choincheap an nuachainteora. Tháinig an coincheap chun cinn sa tsochtheangeolaíocht chriticiúil le deireanas chun dúshlán a thabhairt do thuiscintí agus d’idé-eolaíochtaí stairiúla a shamhlaigh teangacha, agus cainteoirí na dteangacha sin, mar nithe aonchineálacha, do-athraithe agus teoranta (Bucholtz 2003; Doerr 2009; O’Rourke et al. 2015). Sainmhínítear nuachainteoirí mar dhaoine a bhaineann úsáid rialta, ghníomhach as teanga nach í a dteanga dúchais í (O’Rourke et al. 2015). In Éirinn, meastar go bhfuil suas le 200,000 nuachainteoir (Walsh et al. 2015) agus de réir fhigiúirí an daonáirimh (2016) tá 72% de chainteoirí laethúla na Gaeilg...
Subjects
free text keywords: Pop Up Gaeltacht, nuachainteoir, sochtheangeolaíocht, féiniúlacht, dlisteanach, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Humanities, Sociolinguistics
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue