Bazı Aminotiazol Schiff Bazları

Article Turkish OPEN
AYSEL GÜRSOY VE HAYRİYE AMÂL, Aysel Gürsoy Ve Hayriye Amã‚l;
(2013)

Bu çalışmada 2-aminotiazol, 2-amino-4-feniltiazolün:Tereftalaldehidle :2-Aminotiazol tereftalaldehidle, aldehid ve amin grupları ara­sında kondansasyona girerek birer p-fenilenbis(2-metilenaminotia-zol) türevi vermiş; 2-amino-4-fenütiazol kısmen tiazolin şeklile reak­si... View more
Share - Bookmark