publication . Article . 2018

Underveis: Menns og kvinners lederkarrierer

Tom Colbjørnsen; Knud Knudsen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Apr 2018
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
I denne artikkelen undersøkes hvordan mannlige og kvinnelige lederes karrierer preges av stiavhengighet, ulike karrieredrivere og generasjonsforskjeller. Analysen er dels basert på paneldata fra AFFs lederundersøkelser, og følger et representativt utvalg av norske ledere i midtfasen av deres karrierer mellom 1999 og 2011. Funnene viser at menn starter på et høyere stillingsnivå og investerer mer tid i lederjobben, men at kvinner som blir stående i lederkarrieren, siden kan lykkes med å ta igjen noe av menns forsprang. Høy utdanning og jobb i privat sektor er viktige karrieredrivere for kvinner, mens det for menn tilsynelatende handler om å komme godt ut i starte...
Subjects
free text keywords: arbeidsliv, ledere, kjønnsforskjeller i arbeidslivet, lederkarrierer, generasjonsforskjeller, karrieredrivere, :Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 [VDP], Sociology and Political Science, General Social Sciences, Kjønn, stiavhengighet, Gender, Social sciences (General), H1-99, Social psychology, Psychology, Peer review
Any information missing or wrong?Report an Issue