Mes Shilës dhe Karibdës së Nacionalizmit: Historia Politike e Bektashizmit [Entre Schila et Caribda: l'histoire politique du Bektachisme]

Article Albanian OPEN
Kalemaj, Ilir;
(2009)
  • Publisher: HAL CCSD
  • Subject: politique | [SHS.HIST] Humanities and Social Sciences/History | [SHS.RELIG] Humanities and Social Sciences/Religions | [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | mouvement religieux | [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History | [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology | [ SHS.RELIG ] Humanities and Social Sciences/Religions | [SHS.SCIPO] Humanities and Social Sciences/Political science | [SHS.SOCIO] Humanities and Social Sciences/Sociology | Albanie | Bektachisme | [SHS.ANTHRO-SE] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology | soufisme | [ SHS.SCIPO ] Humanities and Social Sciences/Political science

Compte-rendu: "Albert Doja, Bektashism in Albania: political history of a religious movement, Tirana: AIIS] Press (English-Albanian Bilingual Reprint), 2008"
Share - Bookmark