Kokken lagar mat : utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer

Master thesis Norwegian OPEN
Gascogne, Marit;
(2009)
  • Publisher: Høgskolen i Akershus
  • Subject: Yrkeskunnskap | Kunnskapsløftet | Videregående skole | :Social science: 200::Education: 280 [VDP] | VDP::Social science: 200::Education: 280 | Kokkfaget | Yrkespedagogikk

Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse... View more
Share - Bookmark