The effects of music therapy on oncological patients

Article English OPEN
Virbalienė, Akvilė; Račkauskienė, Skaidrė; Kasnauskienė, Jolanta; Šumskienė, Aldona;
(2016)
 • Identifiers: doi: 10.1515/vtrr-2016-0002
 • Subject: Oncological disease | Patients | Music therapy | Receptive music therapy | 159.9 Psichologija / Psychology

The research shows the effects of music therapy on oncological patients. Music therapy is one of the tools that help patients to cope with the stress and improves self-confidence, encourages them to live valuable life. It also has a dramatic effect on quality of life as... View more
 • References (25)
  25 references, page 1 of 3

  Abramavičiūtė, Z., &Aleksienė, V. (2012). Muzikos terapijos poveikio, aktyvinant epilepsija sergančių suaugusiųjų socialinę integraciją vertinimas. Meno terapija: realijos ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. (pp. 9-17). Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

  American Art Therapy Association Fact Sheet (2012). Available at:http://www.arttherapy.org/upload/aatafactsheet.pdf(Accessed on 12/10/2015).

  Aleksienė, V. (2004). Muzikos terapija mūsų vaikams. Vaikystė, 2, 32-34.

  Aleksienė, V. (2010). Muzikos terapijos taikymas socialiniame darbe. Vilnius: VPU leidykla.

  Grocke, D., & Wigram, T. (2007). Receptive Methods in Music Therapy: Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students.London and Philadelphia. Music Therapy Perspect, 25(2), 127-129.

  Hilliard, E. R. (2005). Music Therapy in Hospice and Palliative Care: a Review of the Empirical Data. Evidence Based Complementary Alternative Medicine, 2(2), 173-178.

  Juocevičius, A., Jasiulionienė, I., &Kurilionok, M. (2003). Pacientų, sergančiųlėtinėmisligomis, emocinėsbūsenostyrimai.Sveikatosmokslai,1, 24-27.

  Koffman, J., Morgan, M., Edmonds, P., Speck, P., &Higginson, I.(2008). Know he controls cancer: The meanings of religion among Black Caribbean and White British patients with advanced cancer. Social Science & Medicine,67(5), 780-789.

  Laurinaitis E., &Milašiūnas R. (2008). Psichoterapija: knyga profesionalams ir smalsiems. Vilnius: Vaistų žinios.

  Leonavičius, V., &Baltrušaitytė, G. (2014). Subjektyvi socialinė atskirtis kaip lėtinės ligos patirties aspektas. Kultūra ir visuomenė,5, 128-148.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark