Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

Article Turkish OPEN
Bayram, Yasemin; Parlak, Mehmet; Çıkman, Aytekin;
(2013)

Amaç: Çalışmada dört yıllık sürede Giardia intestinalis ve Entemoeba histolytica/ Entemoeba dispar saptanma oranı, yıllar göre dağılımı ile yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımının retrospektif olarak belirlenmesi amaçlanmış­tır. Gereç ve yöntem: Ocak 2... View more
Share - Bookmark