Fristforlengelse i entrepriseretten : særlig om kontrollansvaret i NS 8405

Master thesis Norwegian OPEN
Nergård, Heidi; Nergård, Britt;
(2009)
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Subject: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 | JUR-3902

Oppgaven omhandler rett til fristforlengelse for partene i en entreprisekontrakt som følge av at fremdriften av deres ytelser blir hindret av forhold utenfor deres kontroll. Avhandlingen tar utgangspunkt i kontrollansvarsregelen i NS 8405 punkt 24.3. Problemstillingen i... View more
Share - Bookmark