Re-creatie door arbeidsmigratie. Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op recreatieparken: verkenning van beleidsmatige, juridische en economische randvoorwaarden

Report OPEN
Krabben, E. van der; Wolff, H.W. de; (2014)
  • Publisher: Den Haag : Ministerie van BZK en Regio Noord-Veluwe
  • Subject:
    acm: GeneralLiterature_REFERENCE(e.g.,dictionaries,encyclopedias,glossaries)
Share - Bookmark