publication . Article . 2016

Den norske velferdsstaten: En sosial investeringsstat?

Mi Ah Schoyen;
Open Access
  • Published: 04 Mar 2016 Journal: Tidsskrift for velferdsforskning, volume 19, pages 4-23 (issn: 0809-2052, eissn: 2464-3076, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Befolkningsaldring, globalisering og økonomisk omstilling har endret premissene for velferdsstaten. «Sosiale investeringer» står høyt på den europeiske dagsordenen som et mulig svar på disse utfordringene. Perspektivet har imidlertid fått lite oppmerksomhet i norsk velferdsstatsforskning. Artikkelen tar utgangspunkt i sosial investeringsperspektivet i den nyere internasjonale velferdsstatsforskningen og drøfter i hvilken grad den norske velferdsstaten kan beskrives som en sosial investeringsstat. Gjennom en litteraturgjennomgang og deskriptiv analyse av OECD-data konkluderer vi med at Norge og resten av Norden var tidlig ute i utviklingen av sosiale investeringe...
Subjects
free text keywords: velferdsstaten, sosialeinvesteringer, sammenliknendesosialpolitikk, Norge, Norden, Social pathology. Social and public welfare. Criminology, HV1-9960, sosiale investeringer, sammenliknende sosialpolitikk, :Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 [VDP], World Wide Web, License, Library science, Creative commons, Computer science
Any information missing or wrong?Report an Issue