PAYMENT CAPACITY SENSITIVITY FACTORS

Article French OPEN
Daniel BRÎNDESCU – OLARIU;
(2014)
 • Publisher: Romanian Foundation for Business Intelligence
 • Journal: Management Intercultural,issue 31 November,pages33-40 (issn: 1454-9980)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Financial analysis | Payment capacity | HF5001-6182 | Business | Risk | Sensitivity | Payment capacity, Sensitivity, Risk, Cash-flow, Financial analysis | Cash-flow
  • jel: jel:G33 | jel:G32 | jel:M21

The current study focuses on the sensitivity of the corporate payment capacity. Through the nature of the subject, the research is based on simulating variations of the forecasted cash-flows of the companies included in the sample. The study employs 391 forecasted yearl... View more
 • References (5)

  [1] Brîndescu - Olariu, D. (2014a). Model de prezentare a fluxurilor de numerar dezvoltat prin metoda indirectă. Management Intercultural, volumul XVI, nr. 1 (30), 2014, pp. 6-20.

  [2] Brîndescu - Olariu, D. (2014b). Corela dintre rata autonomiei financiare globale și rentabilitatea financiară. Lucrare prezentată în cadrul Conferin ei Societ ii Române Analiză Economico-Financiară, 2014, București.

  [3] Brîndescu - Olariu, D. (2013). Model de prezentare a fluxurilor de numerar dezvoltat prin metoda directă. Management Intercultural, 15 (29), pp. 30-39.

  [4] Haahtela, T.J. (2011). Sensitivity Analysis for Cash Flow Simulation Based Real Option Valuation. Articol disponibil la adresa: http://www.realoptionvaluation.com/wpcontent/uploads/2011/06/HaahtelaSensitivityR ealOptions.pdf.

  [5] Ștefea, P., Circa, C. (2008). Financial Feasibility of Environmentally Sustainable Investment Projects. Proceedings of the 4th International Conference Economy and Management Transformation, Editura Universită ii de VestT,imisoara. Tabelul nr. 4: Senzitivitatea indicatorilor la varia Nr.crt. Factor 1 Încasări opera ionale 2 Plă i pentru materii prime 3 Plă i pentru altmeateriale 4 Plă i pentru energie i apa 5 Plă i pentru m rfuri 6 Plă i pentru presta ii externe 7 Plă i cu personalul 8 Plă i impozite 9 Alte plă i aferente exploat rii 10 Plă i TVA Sursa: calcule proprii

 • Metrics
Share - Bookmark