TÜRK DEVLETLERİ'NİN EKO-SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ GELİŞİM İNDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ

Article Turkish OPEN
Türe, Cengiz;
(2019)

Ülkelerin sosyo-ekonomik performanslarını değerlendirmekiçin yaygın olarak kullanılan insani gelişim indeksleri, gelişmenin hangioranda eko-kapasite ve çevresel etki kullanılarak gerçekleştirildiğini göz ardıetmektedir. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın evrensel tanımına ... View more
Share - Bookmark