publication . Report . 2012

Early ultrasound in routine pregnancy care

Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Hagen, Gunhild; Movik, Espen; Acharya, Ganesh; Forus, Anne; Hofmann, Bjørn; Johnsen, Synnøve Lian; Kaasen, Anne; Melve, Kari Klungsøyr; ...
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/> https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/</a>. <p><i>Hovedbudskap</i>: Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 - 13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 - 19. Fordi nakkeoppklaring vil bli observert i svangerskapsuke 11 - 13, vil tidlig ultralyd avdekke flere fostre med risiko for kromosomavvik.</p> <p>Helseeffekter</p> <ul><li>Vi fant ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd</li> <li>Et tilbud om tidlig ultralyd til alle kan føre til at det fødes færre barn m...
Subjects
free text keywords: Tidlig ultralyd, foster, svangerskapsomsorg prenatal, graviditet, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756
Any information missing or wrong?Report an Issue