Old Brno - CITY INSTEAD OF FACTORY

Master thesis Czech OPEN
Hanousek, Jan;
(2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
  • Subject: diplomová práce | urbanismus | urbanism | thesis | architektura | Brno město továrna centrum image moderní bydlení obchody pasáže rostlé město | Brno city factory centrum image modern apartments shops shopping arcades grown city | architecture

Řešené území se nachází v oblasti Starého Brna v blízkosti Mendlova náměstí, které v současné době funguje jako dopravní uzel. Jedná se o plochu bývalé továrny Kras a na něj navazující území směrem k brněnskému výstavišti. Mou snahou bylo vytvořit příjemnou lokalitu pro... View more
Share - Bookmark