publication . Report . 2009

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2007/42)

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; ...
Open Access Norwegian
  • Published: 16 Feb 2009
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://vkm.no/>https://vkm.no/</a> Helse- og miljørisikovurderingen av den insektsresistente og herbicidtolerante bomullshybriden MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2007/42) er utført av Faggruppe forgenmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullshybriden MON 88913 x MON 15985 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking eller bruk av hele bomullsfrø som mat.
Subjects
free text keywords: VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800, VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910, VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910
Any information missing or wrong?Report an Issue