FRANCHISE VALUE AND AN APPLICATION ABOUT DETERMINATION OF FRANCHISE VALUE

Article OPEN
KÜLTER, BANU; DEMİRGÜNEŞ, KARTAL;
(2016)
  • Publisher: Dokuz Eylul University
  • Journal: Cilt: 21 Sayı: 2 (issn: 1302-504X, eissn: 2147-7973)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Franchise, Franchisor-Franchisee İlişkisi, Franchise Değeri, Değerleme, İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi | Franchise, Franchisor-Franchisee Relationship, Franchise Value, Valuation, Discounted Cash Flow Valuation

Bu çalışmada, franchising ile ilgili temel kavramlar, franchisor-franchisee ilişkisi ve değer kavramı ile işletmeleri franchising uygulamalarına iten nedenler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, franchise değeri ve bu değerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama çerçevesi... View more
Share - Bookmark