publication . Article . 2015

Feidhm na hamhránaíochta agus an damhsa i luath-shaothar Mháirtín Uí Chadhain

Aingeal Ní Chualáin;
Open Access Irish
  • Published: 01 Nov 2015 Journal: COMHARTaighde (issn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Cuireann an t-alt seo roimhe léargas a thabhairt ar léiriú na cúirtéireachta mar chleachtas sóisialta i luath-shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Feictear go bhfuil áit lárnach ag na hamhráin agus ag an damhsa i gcur in iúl an áilíosa sa saothar agus déantar iniúchadh ar an ngné seo de na scéalta i bhfianaise na dtuiscintí antraipeolaíochta faoi na hamhráin agus an damhsa atá pléite ag Lillis Ó Laoire ina shaothar Ar Chreag i Lár na Farraige: Amhráin agus Amhránaithe i dToraigh (2002). Baineadh úsáid as na hamhráin agus as an damhsa mar bhealaí inghlactha chun an dúil chollaí a chur in iúl sa phobal. Ba bhealaí inghlactha freisin iad an damhsa agus na hamhráin chun a...
Subjects
free text keywords: amhránaíocht, damhsa, dúil chollaí, gearrscéalta, Máirtín Ó Cadhain, cur chuige antraipeolaíoch, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Psychology, Sexual desire, Gender studies
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue