publication . Article . 2014

Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap

Reidar Mosvold; Raymond Bjuland;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Nov 2014
  • Publisher: Co-Action Publishing
  • Country: Norway
Abstract
Denne artikkelen fokuserer på ei gruppe lærerstudenters refleksjoner etter en praksisopplæringsperiode. To sekvenser fra dialogen i et gruppeintervju blir analysert ved hjelp av et teoretisk rammeverk for utvikling av læringsfellesskap, og vi belyser noen utfordringer som kan oppstå mellom studentene som kan hindre utviklingen av læringsfellesskap. Dette blir diskutert i lys av et teoretisk rammeverk som består av de tre dimensjonene gruppeidentitet, felles område og felles handlemåter. Artikkelen belyser hvordan dette teoretiske rammeverket for utvikling av læringsfellesskap kan hjelpe oss til å forstå utfordringene som kommer fram fra gruppedialogen. Resultate...
Subjects
free text keywords: lærerutdanning, praksisopplæring, gruppeintervju, gruppeidentitet, felles handlemåter, :Social science: 200::Education: 280::General education: 281 [VDP], Nøkkelord: lærerutdanning, felles område, teacher education, field practice, group interview, group identity, shared domain, shared interactional repertoire, Education (General), L7-991, Communication, business.industry, business, Psychology, Learning community, Student teacher, Pedagogy
Related Organizations
Download fromView all 3 versions
Uniped
Article . 2014
Uniped
Article
Provider: UnpayWall
Uniped
Article . 2014
Provider: Crossref
Any information missing or wrong?Report an Issue