ELECTRONIC BANKING

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Gradišnik, Monika;
(2010)
  • Publisher: J. Furundžić
  • Subject: bančni avtomati | telebanking | electronic banking services | Abanka d. d. | cash machines | NLB Moba | telephone banking | plačilne kartice | electronic and mobile banking | electronic sales channels | NLB Proklik | Electronic commerce | elektronske prodajne poti | forms of electronic baking | Elektronsko bančništvo | Electronic banking | safety and risks of electronic banking | storitve elektronskega bančništva | varnost in tveganje elektronskega bančništva | mobilno bančništvo | NLB Klik | telefonsko bančništvo | internet banking | NLB Teledom. | oblike elektronskega bančništva | internet bančništvo | elektronsko in mobilno bančništvo | Bank@Net. | Elektronsko poslovanje | abanka d.d. | pay cards | mobile banking
    • udc: udc:336.71 | udc:004.738.5

Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije je eden izmed najpomembnejših razlogov za neverjetno hitre spremembe na področju poslovanja. Na področju delovanja podjetij se nezadržno širi elektronsko poslovanje. Nastajanje novih modelov, kot so spletno bančništvo, ... View more
Share - Bookmark