publication . Article . 2017

Nødvendig, ikke ønskelig Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen

Bengt-Ove Andreassen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 May 2017
  • Publisher: Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)
  • Country: Norway
Abstract
<jats:p>Ungdomsarbeid i religiøse bevegelser er i dag veletablert og lite kontroversielt. I enkelte læstadianske grupperinger er bildet noe mer sammensatt. Et eget ungdomsarbeid er et nokså nytt fenomen som læstadianerne har hatt et ambivalent forhold til. I 1999 ble et initiativ fra en lokal forsamling om mer organisert virksomhet for barn og ungdom blankt avvist av predikantene i Den luthersk-læstadianske menighet (også kalt Lyngen-retningen). I løpet av en tiårsperiode ble imidlertid bildet snudd, og ungdomsarbeidet er nå veletablert i denne læstadianske grupperingen. Artikkelen anlegger et historisk perspektiv for å vise hvordan et begrep og bevissthet om «u...
Subjects
free text keywords: Læstadianisme, Lyngen-læstadianere, religion, ungdom, ungdomsarbeid, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280, VDP::Social science: 200::Education: 280, VDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150, VDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150, Education (General), L7-991, Religions. Mythology. Rationalism, BL1-2790, Religion (General), BL1-50, Cartography, Religious studies, Psychology, Youth work
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue