publication . Article . Other literature type . 2018

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM)

Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica;
Open Access Norwegian
  • Published: 25 Jun 2018
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Country: Norway
Abstract
Source at <a href=https://doi.org/10.21337/0057> https://doi.org/10.21337/0057 </a>. Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets/ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer, inkludert eventuell endring etter en intervensjon. Det finnes tre versjoner; én for foreldre (BPM-P), én for lærere (BPM-T), og én for ungdom (BPM-Y). Det er 19 spørreskjemaledd (18 i BPM-T), og disse er hentet fra de tilsvarende lengre ASEBA-skjemaene (CBCL, TRF og YSR). BPM...
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260, VDP::Social science: 200::Psychology: 260, Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue