BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SPOR YARALANMALIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE REHABİLİTASYONUNUN ÖNEMİ / ASSESSMENT OF SPORTS INJURIES IN SPORT ACADEMY STUDENTS AND THE IMPORTANCE OF REHABILITION

Article OPEN
Duruöz, Tuncay; Turan, Yasemin; Eray, Mert; Cerrahoğlu, Lale;
(2010)

Amaç: Beden e{jitimi ve spor ö{jrencilerinde görülen spor yaralanma/arinm de{jerlendinlmesini ve sporyaralanması sonrası aktif spor yaşantısmadönmede rehabilitasyonun önemini araştrrmak.Gereç ve Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Beden e{jifimi ve spor ö{jrencilen'nd... View more
Share - Bookmark