Pensar l' experiència escolar a través d'imatges amb referents objectuals

Article Catalan; Valencian OPEN
Collelldemont Pujadas, Eulàlia ; Vilanou, Conrad (2013)
  • Publisher: ICE Universitat de Barcelona
  • Subject: History of education | Educació -- Història | Imatges -- Anàlisi | Història de l'educació

En aquest article els autors aborden el potencial de les imatges escolars com a vehicle per accedir a una història pedagògica i a una memòria educativa que tingui en compte la dimensió objectual (objectes instrumentals, objectes d'ordre, objectes pedagògics, objectes co... View more
Share - Bookmark