Pregnancy and periodontal disease

Article Turkish OPEN
Sağlam, Ebru; Saruhan, Nesrin; Çanakçı, Cenk Fatih;
(2015)

Hamileliğe bağlı olarak annede görülen bazı immünolojik değişiklikler enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Periodontal hastalık, başlıca sebebi mikrobiyal dental plak olan, multifaktöriyel ve çeşitli şiddetlerde görülen yaygın bir hastalıktır. Periodontal hastalığın... View more
Share - Bookmark