Yol Gösterici İki Öğretim Kuramı: Merill’ın Öğe Belirleme Kuramı ve Reigeluth’un Öğretimi Ayrıntılama Kuramı

Article OPEN
Kutlu, Mahmut Oğuz; Demiroğları, Gürcan;
(2017)
  • Publisher: Maarif Mektepleri
  • Journal: MM-UEBD, 2017 (issn: 2619-9319, eissn: 2619-9319)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Reigeluth’s elaboration theory,component display theory | Öğe belirleme kuramı,öğretimi ayrıntılama kuramı

Bu makalenin temel amacı 1980’li yılların başında M. D. Merrill tarafından geliştirilen Öğe Belirleme Kuramı (ÖBK) ile yine 1980’li yılların başında C. M. Reigeluth tarafından geliştirilen Öğretimi Ayrıntılama Kuramını (ÖAK) genel hatlarıyla tanıtmaktır. Öğretim bilimin... View more
Share - Bookmark