Microenxerto e recultivo do calo basal na micropropagación de material adulto de carballo e castiñeiro

Doctoral thesis Galician OPEN
Crecente Campo, Santiago;
(2013)
  • Subject: calo basal | castiñeiro | carballo | Microenxerto | , micropropagación

Estudouse o recultivo do calo basal e o microenxerto sobre patróns xuvenís para mellorar a micropropagación de material adulto de carballo e castiñeiro. O recultivo do calo basal permite aumentar a produción de microbrotes, con un menor custo unitario, con respecto ... View more
Share - Bookmark