publication . Article . 2019

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Inés Hardoy; Tao Zhang;
Open Access
  • Published: 07 May 2019 Journal: Søkelys på arbeidslivet, volume 36, pages 55-78 (issn: 1504-8004, eissn: 1504-7989, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Vi undersøker om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd. Studien omfatter perioden 1992–2015 og vi gjør separate analyser for perioden før og etter innføring av introduksjonsprogrammet. Resultatene tyder på sterkere effekter av arbeidsmarkedstiltak før enn etter innføring av introduksjonsprogrammet. Spesielt gjelder dette AMO, noe som kan ha sammenheng med økt tilbud av språkopplæring og mulighet for å ta ordinær utdanning i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Effekten av tiltak på sjansene for å komme i arbeid er beskjeden. Det er også klare tegn på at deltakelse på tiltak bidrar til å ...
Subjects
free text keywords: flyktninger, arbeidsmarkedstiltak, effektevaluering, varighetsanalyse, refugees, labor market programs, Labor market. Labor supply. Labor demand, HD5701-6000.9, Political science
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue